Bod č. 29

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1030/2010 zo dňa 1. 7. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.