Bod č. 28

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 916/2010 zo dňa 25. 3. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.