Bod č. 27

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu ľadovej plochy a nebytových priestorov na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, občianskemu združeniu HC SLOVAN Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.