Bod č. 26

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov na umiestnenie reklamných zariadení na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.