Bod č. 24

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu nebytových priestorov, stavebne určených ako VIP priestory, Sky Boxy a Sky Lounge na Zimnom štadióne O. Nepelu, Odbojárov 9, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 15142/1, spoločnosti HC SLOVAN Bratislava, a. s.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.