Bod č. 17

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v sume 67 539,50 Eur


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.