Bod č. 16

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v stavbe Laurinská 20, pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.