Bod č. 14

Návrh na schválenie zámeru vstupu hlavného mesta SR Bratislavy do oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.