Bod č. 12

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, zmeny a doplnky 02 (Prosím priniesť materiál zo zasadnutia MsZ zo dňa 1. 7. 2010. ktorý bol pôvodne zaradený pod bodom č. 9.)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.