Bod č. 7

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1934/5, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.