Bod č. 5

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytových priestorov na I. poschodí Pálffyho paláca na Panskej ulici č. 19 v Bratislave, Paneurópskej únii na Slovensku, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.