Bod č. 48.1

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 691/2009 zo dňa 30. 4. 2009


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.