Bod č. 44

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3816/2, spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.