BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 42

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku, parc. č. 2880 v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Spoločenstvu kresťanov Christiana, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.