Bod č. 40

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3551/7, občianskemu združeniu Združenie vlastníkov garáží G2, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.