Bod č. 35

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa rozšírenia nájmu nebytových priestorov v Bratislave na Panenskej 11, k. ú. Staré Mesto, pre Základnú umeleckú školu Miloša Ruppeldta, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.