Bod č. 32

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 899/2010 zo dňa 25. 2. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.