Bod č. 28

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 2110/2, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.