Bod č. 26

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pozemkov parc. č. 1158/32, parc. č. 1158/33, parc. č. 1158/34 a parc. č. 1158/35, do správy mestskej časti Bratislava-Dúbravka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.