Bod č. 24

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1336/3, spoločnosti LAURIS Slovakia, a.s., so sídlom v Bratislave - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.