Bod č. 22

Návrh na schválenie zámeru na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1256/1 - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.