Bod č. 15

Návrh na predaj časti pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 3117, spoločnosti SBK INVEST, a.s., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.