BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k spoluvlastníckemu podielu 6/20 nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemku parc. č. 4720/2


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.