BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 23

Návrh na zámenu pozemkov v Bratislave,  k. ú. Nivy, pozemok parc. č. 9383/28 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, za pozemok parc. č. 9383/29 vo vlastníctve spoločnosti KOVOPROJEKT Bratislava, a. s., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.