BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 13

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2 a stavby súp. č. 2786, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Radlinského 53


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.