Bod č. 9

Návrh na prerokovanie možnosti zúčastnenia sa hlavného mesta SR Bratislavy na osobitnom ponukovom konaní vyhlásenom Slovenskou republikou - Ministerstvom obrany SR na prevod nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto a v k. ú. Devínska Nová Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.