Bod č. 20

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3221/1 a parc. č. 3221/4 a štátnej cesty I. triedy I/2, spoločnosti Property Investment, a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.