Bod č. 19

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 842/2009 zo dňa 17. 12. 2009


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.