Bod č. 17

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1426/410, spoločnosti IMMOGLOBAL, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.