Bod č. 13

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 15641/141, spoločnosti DRAFT INVEST s.r.o., so sídlom v Topoľčanoch


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.