Bod č. 11

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5211/17, parc. č. 5211/18, parc. č. 5395/3 a parc. č. 5396/13, spoločnosti SEGUM - trade s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.