BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 62

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia nájmu nehnuteľnosti, stavby so súp č. 2295, na pozemku parc. č. 8667/5 a nájmu časti pozemku parc. č. 8667/2, Dunajská 23, Bratislava, k. ú. Staré Mesto, spoločnosti SPORTIMEX, s. r. o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.