Bod č. 19

Vyhodnotenie plnenia Koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova v hlavnom meste SR Bratislava za roky 2013 – 2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.