Bod č. 3

Návrh na schválenie predaja ako prípadu hodného osobitného zreteľa pozemku v Bratislave, k.ú. Devín, parc. č. 2079/28, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov Orságovcov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.