Bod č. 23

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome na ulici Hlaváčikova 35 a v hromadných garážach na ul. Pečnianska 6 vlastníkom garáží


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.