Bod č. 20

Návrh na nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa na Hodonínskej 44, k.ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 3219 formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.