Bod č. 1a

Informácia dozornej rady o činnosti Mestského centra Stará tržnica za obdobie júl 2014 – december 2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.