Bod č. 1

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2016


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.