Bod č. 33c

Informácia o realizácii zámerov vyplývajúcich z koncepcie rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste SR Bratislave na roky 2009 – 2015, vyhodnotenie plnenia zámerov realizačného plánu koncepcie za rok 2014, realizačný plán zámerov koncepcie na rok 2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.