Bod č. 22

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 1750/10,11,13, Marekovi Molnárovi a Andrejovi Molnárovi, ako pozemkov pod stavbou rodinného domu a priľahlých pozemkov, podielovým spoluvlastníkom stavby


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.