Bod č. 14

Návrh Dodatku č. ... k Zriaďovacej listine: Centra voľného času Štefánikova 35, Bratislava, Základnej umeleckej školy Istrijská 22, Bratislava


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.