Bod č. 36

Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v hromadných garážach na ulici Pečnianska 6 vlastníkom garáží


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.