Bod č. 35

Návrh na bezodplatný prevod stavby súpis. č. 395 na parc. č. 237/2, v Bratislave, k.ú. Jarovce, Trnková ul., do vlastníctva mestskej časti Bratislava-Jarovce


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.