Bod č. 14

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, v k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 6060/1, Ing. Monike Čunderlíkovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.