Bod č. 4

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nehnuteľnosti - nebytového priestoru na Klariskej č. 16 pre Mgr. art. Martina Turanoviča


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.