Bod č. 38

Návrh na uzatvorenie dohody o vydaní nehnuteľností k novovytvorenému pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc. č. 4966/3 Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bratislava – Rača


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.