Bod č. 1

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I. polrok 2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.