Bod č. 35

Návrh na aktualizáciu protokolov o zverení pozemkov v Bratislave do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy, k.ú. Trnávka, Karlova Ves a Ružinov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.