Bod č. 34

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, do správy mestskej časti Bratislava-Rača, športový areál na Černockého ulici – tretia časť


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.