Bod č. 33

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/17, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa – majetkovoprávne vysporiadanie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.